De organisatie van Stichting Perspectief voor Jong en Oud
Ronald Janssen
In 1991 ben ik in gestart Bij de Frentrop Stichting te Harreveld als Sociaal Pedagogische Medewerker. Ik ben zeer betrokken bij jongeren en het versterken van hun positie in de maatschappij en het verbeteren van hun gezinsleven.
Bij de Frentrop Stichting heb ik ongeveer drie jaar gewerkt als groepsleider op een behandelgroep in de jeugdhulpverlening. In 1993 heb ik een overstap gemaakt naar Defensie als beroepsmilitair bij de Luchtmobiele Brigade. Daar heb ik als infanterist gewerkt en verschillende interne opleidingen gevolgd die betrekking hebben op mijn huidige werk, zoals groepswerk en betrokken zijn met adolescenten.
Na het uitdienden van mijn contract in 1996 ben ik begonnen bij Rentray (voorheen Marke), een jeugdinstelling voor jongeren met een OTS (onder toezicht stelling) en jongeren met vrijwillige plaatsing.

Hier heb ik 9 jaar gewerkt als Sociaal Pedagogische Medewerker met verschillende doelgroepen, zoals jongeren in de leeftijd van 12 tot 16 jaar, gemengde groepen van jongens en meisjes en met jongeren met PIJ (vroeger jeugd-TBS). Met name de laatste doelgroep was zeer variërend en interessant in mijn werkzaamheden, al deze jongeren hadden een LVG (licht verstandelijk gehandicapt) en maakten dit tot een extra uitdaging. Met name de outdoor activiteiten, groepsdynamica en groepstrainingen spraken het meest aan. Van hieruit kon men de jongeren goed bereiken en begeleiden.

Om mijn horizon te verbreden, ben ik toen overgestapt naar de interne school ZMOK/LOM cluster 4 school LVG als praktijkdocent. Hier heb ik meerdere opleidingen en cursussen gevolgd ten behoeve van het opvoeden, begeleiden en trainen van jongeren en adolescenten.
Door de reorganisatie in 2011 heb ik besloten voor mezelf te beginnen en Stichting Perspectief voor Jong en Oud op te zetten. Mijn doel is jongeren met een maatschappelijke tekortkoming te begeleiden en samen aan een betere toekomst te werken. Tijdens mijn werk als groepsleider vond ik het samenwerken met ouders en hun kinderen van essentieel belang gedurende de behandeling omdat zij de ervaringsdeskundige zijn van hun eigen kind. Mijn visie is daarom ook 'Samen staan we sterk'.


De activiteiten van Stichting Perspectief voor jong en oud staan onder toezicht van een Raad van Bestuur en een Raad van Toezicht.

 

Stichting Perspectief voor jong en oud

Industrieweg 2b
7161 BX Neede

Tel.: 0545 200225
Mob.: 06 51 37 69 53

info@perspectiefvoorjongenoud.nl

Begeleiding

Stichting Perspectief voor Jong en Oud biedt begeleiding en gezinsondersteuning voor jongeren en adolescenten met een persoonsgebonden budget (PGB) of via een onderaannemerschap.